Aanbod

Van workshops tot theatervoorstellingen tot teambuilding. Bekijk ons divers aanbod van diensten, producten en theatergerelateerde activiteiten!

Producten

The Teamphone®
The Teamphone® is een interactieve spelervaring voor (management)teams. Tijdens het spel worden verschillende activiteiten uitgevoerd die draaien om het actief leren kennen van elkaar – samenwerken en communiceren. The Teamphone® is een energiek en creatief spel waarbij de deelnemers een ultieme beleving wordt geboden. Centraal in het spel staat mr. Phone die de deelnemers via de telefoon allerlei opdrachten en reflecties geeft. Op locatie worden de deelnemers begeleid door miss Trust. Zij is een vertrouweling van mr. Phone.

Werkwijze en duur

De deelnemers ontvangen een paar dagen voor de ‘dag van uitvoering’ een whatsapp van mr Phone met een introductiefilmpje. Aansluitend  ontvangen zij een bericht dat hen op de dag zelf een bericht wordt toegezonden met meer informatie. Op de dag van uitvoering krijgen de deelnemers een tweede filmpje en een bericht dat zij zich op een specifieke tijdstip op een bepaalde locatie moeten melden. Daar zullen zij moeten wachten op verdere instructies. De challenge is nu echt begonnen! De deelnemers worden uigenodigd om diverse uitdagende spellen te spelen (individueel en met elkaar). Alle spellen draaien om het elkaar leren kennen – samenwerken – en communicatie. The Teamphone® kan gespeeld worden per dagdeel en is geschikt voor groepen tot 20 personen.

Kosten

The Teamphone® kost 1000 euro per dagdeel. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en reiskosten (0,19 per km) | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De opbouw op locatie, de uitvoering door 2 personen en het verzorgen van een passende aankleding voor de ruimtes zijn onderdeel van het genoemde bedrag.

Wilt u The Teamphone® spelen met een grotere groep dan zijn wij van harte bereid u maatwerk te bieden.

 

Aanvragen

 

The Company Storyteller®
The Company Storyteller® is een interactieve show die wordt opgebouwd rondom de verhalen/anekdotes uit uw eigen bedrijf! De verschillende verhalen worden aan de hand van korte items gepresenteerd en toegelicht. In de show zoeken wij voortdurend de interactie met het publiek. Humor – discussie – een kritische noot en ook emotie! The Company Storyteller® biedt aan iedere sfeer of gevoel de ruimte! The Company Storyteller® wordt ondersteund door een singer/songwriter die de avond muzikaal zal begeleiden naar de juiste sfeer. Een op maat gemaakt lied mag hier uiteraard niet bij ontbreken.

Werkwijze en duur

The Company Storyteller® neemt u toehoorders mee langs de verhalen van uw bedrijf. Bij de intake van de opdracht halen wij zoveel mogelijk verhalen / anekdotes op over uw bedrijf. Op basis daarvan bepalen wij een eerste conceptprogramma. Hierin schetsen wij hoe wij de verschillende verhalen / anektdotes aan de orde willen stellen. Na uw akkoord geven wij vorm en inhoud aan het definitieve programma. The Company Storyteller® kan ingezet worden voor shows van 1 uur tot maximaal 3 uur en is bij uitstek geschikt voor jubilea / nieuwjaarsbijeenkomsten / jaarafsluitingen / diploma-uitreikingen en personeelsbijeenkomsten.

Kosten

The Company Storyteller® kost 1350 euro per uur. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en reiskosten | 0,19 per km) (buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De opbouw op locatie, de uitvoering door 3 personen, de productie van een opmaat-gemaakt lied en het verzorgen van een passende aankleding van de ruimte zijn onderdeel van het genoemde bedrag. Ieder extra uur show kost u 350 euro exclusief BTW.

 

Aanvragen

De Boksarena®
De BoksArena® stelt zaken aan de orde die onder het oppervlakte spelen: zij visualiseert ze en laat ze uitspreken. Stap met uw (management)team in de arena en ga met elkaar een interactieve en levendige discussie aan over een specifiek thema. Aan de hand van prikkelende stellingen gaan deelnemers met elkaar het gesprek aan. Uiteraard gaat hier eerst voor alle deelnemers een fysieke warming-up aan vooraf. De BoksArena® vormt een perfecte mix tussen inhoud en plezier.

Werkwijze en duur

Aan de BoksArena® gaat een gedegen voorbereiding vooraf. Wij verdiepen ons uitvoering in uw organisatie en het thema dat u aan de orde wilt stellen. Hiertoe gaan wij ook het gesprek aan met u of een vertegenwoordiging van uw organisatie. Gezamenlijk verkennen wij de spanningsvelden en de tegenstellingen in het thema. Aan de hand hiervan stellen wij stellingen op die wij gezamenlijk met u vooraf vaststellen. De BoksArena® kent ingezet worden voor sessies van een half uur tot maximaal anderhalf uur en is geschikt voor groepen tot maximaal 30 personen.

Kosten

The BoksArena® kost 1000 euro per sessie. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De opbouw op locatie, de uitvoering door 2 personen, de voorbereiding en het verzorgen van een passende aankleding van de ruimte zijn onderdeel van het genoemde bedrag.

 

Aanvragen

’t Vergeet-mij-nietje®

Na een dag vol inspiratie, nieuwe verbindingen, ontmoetingen, verkregen kennis en (hernieuwde) inzichten is het tijd om nog even rustig de dag door te nemen. Nog 1 keer terugkijken, opdat wat echt essentieel is niet mag worden vergeten. Op een theatrale en speelse wijze presenteren wij de bezoekers een samenvatting van de dag in circa 10 minuten met daarin quotes van deelnemers, de highlights en de sfeer van deze dag. Het vergeet-mij-nietje® is een verhalende performance die de kernboodschap van de dag laat ervaren en herbeleven. Zij inspireert de deelnemers om met de concrete bagage aan de slag te gaan in de alledaagse praktijk van morgen.

Werkwijze en duur

?

Kosten

’t Vergeet-mij-nietje® kost 850 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De opbouw op locatie, de uitvoering door 2 personen, de voorbereiding en het verzorgen van een passende aankleding van de ruimte zijn onderdeel van het genoemde bedrag. Wanneer u ‘t-vergeet-mij-nietje muzikaal wilt ondersteunen en daarbij ook een op maatgemaakt lied wilt, dan brengen wij u daartoe een aanvullend van 500 euro in rekening.

 

Aanvragen

De Speechbeleving®
I have a dream, ich bin ein Berliner en it’s a small step for a man …zinnen uit de beroemdste speeches die we allemaal kennen. Waarom kennen we ze? Deze zinnen hebben de geschiedenis doen veranderen, waren een beleving en zijn vol overgave gebracht door de mensen die erin geloofden. Laat uw speech ook een beleving zijn! Speechbeleving® creëert betekenis en beleving bij de boodschap die de opdrachtgever wil overbrengen. Speechbeleving verandert het standaard praatje achter het spreekgestoelte in een interactieve theatrale sessie met het publiek. Van Straat tot Laan legt de woorden van een opdrachtgever in een snelkookpan. Wij vergroten de boodschap en laten de boodschap vooral door het publiek voelen en ervaren. Op deze manier krijgen de woorden betekenis en gaat de doelgroep er echt over nadenken.

Werkwijze en duur

Speechbeleving® laat de woorden van een boodschap horen, voelen en beleven. Het product is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen (zoals een kick-off, jubileum, productpresentatie of opening), maar natuurlijk ook als u een boodschap gewoon eens op een andere manier wilt presenteren, zoals bij een Nieuwjaars- of personeelsbijeenkomst.

Kosten

De Speechbeleving® kost 450 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De opbouw op locatie, de uitvoering door 2 personen, de voorbereiding en het verzorgen van een passende aankleding van de ruimte zijn onderdeel van het genoemde bedrag.

 

Aanvragen

Workshop Zelfbeeld & Zelfkracht
Tijdens de workshop ‘Zelfbeeld & Zelfkracht’ buigen de deelnemers zich over hun individuele bijdrage en opvattingen ten aanzien van een door u aangedragen thema. Alles draait bij ‘Zelfbeeld & Zelfkracht’ dus om de individuen en hoe zijn aankijken tegen het thema en de gevoelens en gedachten die dit bij hen oproept. De workshop vormt een creatieve beleving waarbij de deelnemers daadwerkelijk aan het werk worden gezet en worden uitgedaagd om naar zichzelf te kijken.

Werkwijze en duur

De workshop ‘Zelfbeeld & Zelfkracht’ wordt begeleid door 2 groepsbegeleiders van Van Straat tot Laan. De workshop wordt als sessie van anderhalf uur aangeboden en is geschikt voor groepen tot maximaal 30 personen.

Kosten

De workshop ‘Zelfbeeld & Zelfkracht’ kost 750 euro. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en reiskosten (0,19 per km) | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De voorbereiding, opbouw op locatie, de uitvoering door 2 personen en het verzorgen van een passende aankleding van de ruimte zijn onderdeel van het genoemde bedrag.

 

Aanvragen

De bedrijfsspiegel ®
Kijk eens in de spiegel! Ziet u dat? De spiegel laat uw evenbeeld zien, maar heeft u weleens goed gekeken? Kijk eens iets verder, dan ziet u dat de spiegel ons een verhaal vertelt. Het vertelt het verhaal over hoe we ons voelen en hoe we deze zaken aanpakken. De spiegel liegt nooit en pas op! Het kan confronterend zijn…durft u het aan om eens wat dieper en langer in de spiegel te kijken? Bij De Bedrijfsspiegel® houdt Van Straat tot Laan letterlijk een spiegel voor aan de opdrachtgever. Hoe gaan u en uw medewerkers om met klantbeleving? Wat is jullie gedrag bij samenwerking of hoe tonen jullie servicegerichtheid? Zo maar enkele voorbeelden van de spiegels die u voorgehouden kunnen worden. Wat wordt gespiegeld hangt natuurlijk af van de vraag van u als opdrachtgever, maar hoe wij spiegelen staat vast: open, eerlijk, recht door zee, constructief en natuurlijk met een lach! De Bedrijfsspiegel opent ogen en biedt handvatten voor de toekomst.

Werkwijze en duur

De Bedrijfsspiegel opent ogen en biedt handvatten voor de toekomst. Het concept is uitermate geschikt bij cultuur- en verandertrajecten.

Kosten

De Bedrijfsspiegel® kost 2900 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km) | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). De observatie, de ontwikkeling en uitvoering van een maatwerk voorstelling en het verzorgen van een passende decor zijn onderdeel van het genoemde bedrag.

 

Aanvragen

De Talententoolbox ®

De (levende) Talententoolbox is een theatrale ontwikkelingstocht langs (je eigen) talenten. Met recht een inhoudelijke beleving die verwonderend werkt en de deelnemers concrete handvatten oplevert voor de dag van morgen. De Talententoolbox bestaat uit diverse compacte interventies, welke – wil de deelnemer de totaalbeleving ondergaan – in principe opvolgend zijn aan elkaar. De interventies kunnen echter ook los van elkaar door de deelnemers worden bezocht. De Talententoolbox is een mix van inhoud en theater, waarbij het gebruikte decor de deelnemers optimaal verwonderd en de acteurs binnen De Talententoolbox de deelnemers voortdurend uitdagen en in beweging zetten. De ‘Talententoolbox’ laat talenten tot leven komen.

Werkwijze en duur

De Talententoolbox bestaat uit maximaal 7 verschillende creatieve interventies en zijn opgebouwd rondom: duiding, geloof, ontdekken, ontwikkelen en tonen van talenten. De interventies zijn door middel van pijlen op de grond aan elkaar verbonden en iedere interventie beschikt over een passend decor/aankleding. Het doel is dat de deelnemers alle interventies doorlopen aan de hand van hun eigen behoeften. De deelnemers zullen dus iedere keer voor een keuze worden gesteld, de keuze bepaald de route van de deelnemers. De Talententoolbox kan op verschillende wijze worden ingezet. Als randprogrammering tijdens congressen/seminars, maar ook als aaneengesloten programma-onderdeel. De Toolbox is zeer geschikt voor grote groepen.

De interventies binnen de Talententoolbox zijn:

De Talentenexpert (duiding)
Een theatrale video(boodschap) waarin beknopt door middel van het begrip talent wordt geduid.

De Talentimpuls (geloof)
Een theatrale (video)interventie (optioneel is met acteur) waarbij de deelnemers een ‘hakka-experience’ doormaken. Geloof in en vertrouwen op je eigen talenten staat hierbij centraal. Durf het!

De Talentontdekhoek (ontdekken)
De deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen talenten. Wat is jouw zelfbeeld en zelfkracht? Onder leiding van een ‘talentenscout’ (acteur) creëren de deelnemers hun eigen talentenmoodbord.

De Talentenwerkplaats (ontwikkelen)
In de Talentenwerkplaats mogen de deelnemers onder leiding van een talentenscout hun eigen talenten pitchen en door de andere deelnemers laten voorzien van tips en tops! The voice of talents!

Het Talentenpodium (tonen)
Het Talentenpodium is de plek om uit te komen voor je eigen talenten. Je bent er als deelnemer klaar voor om je talent te tonen aan de buitenwereld. Iedereen mag weten waar jouw talent ligt! Op het talentenpodium ontvangen de deelnemers – uiteraard onder groot applaus – hun ‘Talent Award’.

‘De Talentendoker’ en de ‘Talentenbiecht’ zijn aanvullende interventies die vooral de lachspieren zullen activeren en daarmee de Talententoolbox laagdrempelig maken en een activeringseffect hebben voor deelname aan de andere interventies. Ze maken nieuwsgierig.

 

Kosten

Dit concept bieden wij aan voor € 4600,00 exclusief BTW en reiskosten op basis van €0,19 per kilometer per persoon per dag. Het is een optie om de talenimpuls te laten verzorgen door een acteur. Indien hiervoor wordt gekozen brengen wij aanvullend € 240,00 in rekening.

 

Aanvragen

Theater

Christie en Kris: theater in de klas!®
Theater prikkelt een wereld waarin alles mogelijk is. Het prikkelt de fantasie en leert kinderen creatief denken. Theater inspireert – activeert en laat je op een andere manier naar het leven en de wereld kijken. Speciaal voor de theaters heeft Van Straat tot Laan BV een theatereducatieprogramma ontwikkelt dat de mogelijkheid biedt om vanuit 1 totaalprogramma basisschoolkinderen echte Theaterfreaks te maken. Christie en Kris nemen zowel de onderbouw- als de bovenbouwleerlingen mee door het theater! Dit start al in de klas met een eigen televisieserie. Christie en Kris: Theater in de Klas!® geeft de doelgroep inzicht in hoe het theater werkt – hoe een voorstelling wordt gemaakt – hoe het leven van een artiest eruit ziet en natuurlijk de beleving zelf!

Werkwijze en duur

Van Straat tot Laan BV heeft 2 programma’s:
– Ik ben een Ster!® (groep 1 t/m 4)
– Theaterfreaks!® (groep 5 t/m 8)

Ik ben een Ster!®

Later als ik groot ben wil ik beroemd worden. Voor veel jongere kinderen is dit hun droom. Deze wereld uit de dromen van kinderen halen wij iets dichterbij met het programma Ik ben een Ster! De leerlingen kijken in de klas een 4-delige TV-serie waarin ze allerlei opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren omdat ze dit nodig hebben voor hun bezoek in het theater. Na de vier afleveringen komen de leerlingen naar het theater en bezoeken zij de voorstelling ‘Het geheim van de schatkist’. Een interactieve kindervoorstelling waarbij het draait om de fantasie en beleving van de kinderen en waarin de kinderen zelf meespelen.

Theaterfreaks!®

Theaterfreaks! maakt van de groepen 5 t/m 8 echte theaterfans. Christie en Kris vertellen in 4 afleveringen hoe het theater in zijn werk gaat. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag om alle ingredienten te verzamelen en te maken die nodig zijn om een eigen voorstelling te creëren. Na de afleveringen in de klas komen de leerlingen naar het theater en maken zijn onder begeleiding van een theaterdocent in 2,5 uur een complete (mini) voorstelling met licht en geluid.

Kosten

De totale kosten voor het programma zijn afhankelijk van de omvang waarin u het programma wilt aanbieden. Wij maken graag een projectvoorstel voor u. In dit voorstel gaan wij uit van onderstaande kostenopbouw: – Licentiekosten: 1000 euro per programma – Voorstelling ‘Het geheim van de schatkist’: 650 euro – Theaterdocent: 55 euro per uur | Dagdeel = 6 uur – volledige dag = 8 uur. – Theaterdag: 880 euro (per dagdeel) obv 4 acteurs – Projecturen: 65 euro per uur

 

Aanvragen

Kapitein Kromspijker en Sophie (4+)
Ga mee op avontuur op de rommelzolder van Sophie. Daar tussen alle oude boeken en stoffige spullen staat een honderden jaren oude schatkist. De bezoekertjes worden meegezogen in een spannend en interactief avontuur met Kapitein Kromspijker en zijn stuurvrouw Sophie, want er blijkt een geheim aan deze schatkist te kleven. Bovendien is het nog nooit iemand gelukt om de schatkist te openen. Zal het de kapitein en Sophie lukken om de kist samen met de kinderen dan nu eindelijk te openen en zo het geheim van de schatkist op te lossen?

Werkwijze en duur

Het geheim van de schatkist is een interactieve en fantasierijke voorstelling die kinderen naar het puntje van hun stoel brengt. Zij laten zich volledig meenemen in het avontuur. Voor de ouders is het ultiem genieten. Het Geheim van de Schatkist is een voorstelling van 45 minuten.

Kosten

Kapitein Kromspijker en Sophie: het geheim van de schatkist kost 650 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening).

 

Aanvragen

Jacht!
De zoektocht naar een grote liefde! Het Theatercollege Jacht!® geeft singles op een humoristische wijze inzicht in de biologie en houdt de toehoorders een spiegel voor. Jacht!® is een populair wetenschappelijk theaterprogramma dat is opgebouwd rondom (de kennis) van bioloog Patrick van Veen. Patrick is een nationaal en internationaal gerespecteerd bioloog die zich heeft gespecialiseerd in het observeren van apen. Bij het grote publiek is Patrick bekend als de bioloog van het TV-programma ‘Married at first sight’ van RTL4. Jacht!® begeleidt haar publiek in de zoektocht naar een partner. In het college worden feiten afgewisseld met observaties, observaties en humor. Uiteraard wordt hierbij volop de interactie met de zaal gezocht.

Werkwijze en duur

?

Kosten

Jacht!® kost … Euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening).

 

Aanvragen

Familie van Streek: het campingavontuur (4+/6+)
Ga mee op vakantie met de knotsgekke familie van Streek.

De familie van Streek – vader Sjaak, moeder Margriet en de kinderen Bram en Elsje – is gezellig samen op vakantie in hun familietent. Het belooft een leuke vakantie te worden totdat langzaam alles in de soep loopt. Vader wil doorwerken, opa komt onverwacht langs, Elsje vindt alles stom, moeder laat de BBQ in de fik vliegen en tot overmaat van ramp raakt kleine Bram ook nog zoek. Als dat maar goed komt. Help jij de familie mee om Bram te zoeken?

Werkwijze en duur

De gezellige familieklucht Familie van Streek wordt gespeeld door twee acteurs die alle rollen in de voorstelling spelen. Een interactieve beleving voor jong en oud. Het Campingavontuur is een voorstelling van 50 minuten.

Kosten

Familie van Streek: het campingavontuur kost 650 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening).

 

Aanvragen

Het raadsel van de Blauwe Hand (familievoorstelling)
Het Raadsel van de Blauwe Hand speelt zich af op het stadsplein van de stad waar wij spelen. Op dit plein duikt plotseling een heuse detective op samen met zijn rechterhand Arnold. Niet zonder reden zo blijkt want overal in de stad duiken blauwe handen op – maar niemand snapt hoe. Postbode Peter, Bakker Bert, mevrouw Bromtol en zelfs Madelief zijn volgens de eigenzinnige detective allemaal verdacht, maar wie is er nu werkelijk verantwoordelijk voor het raadsel van de blauwe hand?

Werkwijze en duur

Het Raadsel van de Blauwe Hand is een kinderdetective; een interactief theaterstuk met liedjes en energieke personages. De voorstelling wordt gespeeld door 6 acteurs en kan – indien gewenst – worden aangevuld met een 4-koppige live-band bestaande uit topmuzikanten met een jarenlange ervaring binnen nationale feest- en coverbands. De aanwezigheid van een live-band is vanzelfsprekend van grote toegevoegde waarde op de feestvreugde en de dynamiek van de voorstelling.

Kosten

Het Raadsel van de blauwe hand kost 2900 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). Wanneer de voorstelling met live band wilt dan brengen wij u een bedrag van 3650 euro in rekening (exclusief BTW en reiskosten).

 

Aanvragen

De bende van Sinterklaas®
Ze zijn de allerbelangrijkste pieten die er zijn en stuk voor stuk zijn het vertrouwelingen van Sinterklaas. Zonder hen geen intocht, geen schoencadeautjes en geen pakjes en gedichten op pakjeavond. Maar de naam van de groep van deze superpieten verraadt het al een beetje: hoe belangrijk ze ook zijn, ze maken er wel altijd een bende van! Gelukkig is Marit er dan nog! Het burgermeisje, het vriendinnetje van de hoofdpiet. Beleef het mee en laat je meenemen op avontuur! Het gaat op de raarste momenten mis, maar gelukkig komt het ook vaak dan toch weer goed.

Werkwijze en duur

De bende van Sinterklaas® wordt gespeeld door professionele acteurs die allemaal een eigen en herkenbaar pieten-karakter hebben. De bende van Sinterklaas creëert echt belevingstheater. De voorstellingen worden gekenmerkt door een hoge mate van interactie met de zaal, waarbij de beleving en de betrokkenheid voortdurend wordt opgezocht en uitgedaagd. Kinderen en natuurlijk ook de ouders en begeleiders doen mee in het verhaal. De voorstellingen zijn geschikt voor alle theaters (grote zaal) maar is ook in een kleinere variant te verzorgen, waardoor de voorstellingen ook geschikt zijn te maken voor kleinere zalen. Hierdoor zijn de voorstellingen ook te boeken voor bedrijven of instellingen. Bij de voorstellingen in theaters maken wij gebruik van een pietenensemble dat wordt gevormd door lokale amateurs. Door een theaterdocent van Van Straat tot Laan worden zij klaargestoomd om mee te spelen in een professionele voorstelling. Indien gewenst kan de voorstelling worden aangevuld met een 4-koppige live-band bestaande uit topmuzikanten met een jarenlange ervaring binnen nationale feest- en coverbands. De aanwezigheid van een live-band is vanzelfsprekend van grote toegevoegde waarde op de feestvreugde en de dynamiek van de voorstelling.

Kosten

De bende van Sinterklaas® kost 3650 euro. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en reiskosten (0,19 per km | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening). Bij dit bedrag zit een stagemanager, een theaterdocent, een technicus en uiteraard het decor van de voorstelling inbegrepen. Wilt u een live-band bij de voorstelling dan brengen wij u daar een bedrag van 1250 euro voor in rekening. Voor bedrijven of instellingen komen wij graag tot maatwerk-afspraken.

 

Aanvragen

Diensten

Presentatie en regievoering
Van Straat tot Laan beschikt over een pool aan presentatoren die uw presentatieklus met energie en flair kunnen verzorgen! Onze presentatoren zijn ingelezen, humoristisch en weten uw publiek met charme te prikkelen. Zij zoeken actief de interactie met uw publiek en zijn in staat om de juiste sfeer te creëren, snel te schakelen en te improviseren.

Werkwijze en duur

?

Kosten

Voor een presentatieopdracht brengen wij een bedrag van 300 euro in rekening voor een uur presenteren. Voor ieder extra uur brengen wij een bedrag van 75 euro in rekening. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en reiskosten (0,19 per km) | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening).

 

Aanvragen

(co)producent seminars, congressen, bijeenkomsten

Bedrijven en instellingen organiseren congressen, seminars, evenementen of een andere bijeenkomsten vaak om meerdere doelen in 1 te kunnen realiseren: het overbrengen van een inhoudelijke boodschap, het plegen van een interventie op houding en gedrag en het achterlaten van een onuitwisbare indruk op haar bezoekers. Van Straat tot Laan BV is graag uw (co)producent bij deze opdracht! Wij geloven daarbij als bedrijf in totaalbeleving: samenhang tussen programmaonderdelen, storytelling die alle zintuigen prikkelt en het creëren van verrassing en verwondering. Wij werken daarbij – samen met u – van idee naar uitvoering, maar kunnen uiteraard ook onderdelen van het programma voor onze rekening nemen.

Werkwijze en duur

Van Straat tot Laan gaat graag met u het gesprek aan. Gezamenlijk met u brainstormen we over uw doelstelling, ideeën en verwachtingen en delen wij graag met u de beelden die wij daarbij krijgen. Aan de hand hiervan doen wij u een vrijblijvend idee-ontwerp met prijsindicatie toekomen. Binnen onze netwerkorganisatie werken wij actief samen met een evenementbureau. Als uw als opdrachtgever dat op prijs stelt, dan kunnen wij dus ook direct in deze expertise voorzien.

Kosten

Het mogen vervullen van de rol van (co)producent bij uw congres, seminar, evenement of bijeenkomst is uiteraard maatwerk. De uiteindelijke kosten hangen uiteraard sterk af van uw wensen en uw beschikbare budget.

 

Aanvragen

Dagvoorzitter, ceremoniemeester en discussieleider
Als dagvoorzitter, ceremoniemeester of discussieleider geven wij extra kleur aan uw bijeenkomst of evenement. Onze mensen houden van het podium en dat stralen ze uit: met energie en met respect voor de inhoud en het publiek. De interactie met het publiek wordt voortdurend gezocht, waarbij onze mensen zich gesterkt voelen door een goede (inhoudelijke) voorbereiding, de nodige dosis humor en charme. Wij durven te prikkelen en uit te dagen waardoor er echte verdieping ontstaat.

Werkwijze en duur

?

Kosten

Voor een presentatieopdracht brengen wij een bedrag van 300 euro in rekening voor een uur presenteren. Voor ieder extra uur brengen wij een bedrag van 75 euro in rekening. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en reiskosten (0,19 per km) | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening).

 

Aanvragen

Teambuilding en training
Het bieden van een beleving zorgt ervoor dat aan uw managementteam en/of medewerkers een spiegel wordt voorgehouden. Met de beschikbare kennis en kunde van Van Straat tot Laan BV zijn wij in staat om daadwerkelijk beweging te creeren en onderwerpen en thema’s benoemd te krijgen die onder het oppervlakte spelen. Er wordt geprikkeld en uitgedaagd zodat er daadwerkelijk een verandering en/of ontwikkeling kan worden bewerkstelligd.

Werkwijze en duur

?

Kosten

Wij denken graag met u mee over de invulling van een teambuilding en/of training. De uiteindelijke invulling is maatwerk. De kosten hangen daarmee sterk af van uw wensen en uw beschikbare budget.

 

Aanvragen

Theatervoorstellingen

Theater biedt de mogelijkheid om rondom een boodschap een echte beleving te creëren die alle zintuigen prikkelt. Van Straat tot Laan BV biedt haar opdrachtgevers de expertise om rondom nagenoeg ieder thema een voorstelling op maat te maken.

Werkwijze en duur

?

Kosten

Het ontwikkelen van een voorstelling is uiteraard maatwerk. De uiteindelijke kosten hangen sterk af van uw wensen en uw beschikbare budget.

 

Aanvragen

Gespreksinterventies
Van Straat tot Laan BV gelooft in theater als interventie-vorm. Het prikkelt (individuele) gedachten en het stimuleert het onderlinge gesprek. Als bedrijf vervullen wij graag voor u de programmering tijdens programmaovergangen, pauzemomenten of (netwerk)borrels tijdens uw congres, (personeels)bijeenkomst of symposium. Wij zijn als bedrijf – afhankelijk van uw budget en specifieke wensen – in staat om deze interventie met eigen medewerkers uit te voeren dan wel (deels) voor u extern in te kopen.

Werkwijze en duur

?

Kosten

Wij bieden graag een maatwerk-oplossing passend bij uw budget en specifieke wensen. Interventies kunnen geleverd worden vanaf 300 euro. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en reiskosten (0,19 per km) | buiten een straal van 50 km rondom Assen brengen wij reistijd in rekening).

 

Aanvragen

Aanvraagformulier

Voor aanvragen, vult u alstublieft het aanvraagformulier hiernaast in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor aanvragen, vult u alstublieft het aanvraagformulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.